Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Route

Download tientallen wandelroutes in het noorden van het land

Wandelsportvereniging FLAL organiseert jaarlijks diverse wandeltochten. Op haar website kun je gratis tientallen routes downloaden.

De Pingjumer Gulden Halsband bij Witmarsum
De Pingjumer Gulden Halsband bij Witmarsum

Er staan inmiddels 23 wandelroutes op de site van wsv FLAL (Friese Lange Afstand Lopers), die steeds worden bijgewerkt. De routes hebben een lengte van 25 tot 40 kilometer en brengen je door verschillende gebieden in Friesland, Groningen en Drenthe. De routes zijn gratis te downloaden via de website van de FLAL. Hieronder een kleine selectie uit het aanbod van routes.

Oostermeer
Oostermeer

Rûntsje De Leyen wandelroute (25 en 35 km), Drachten

Het meertje De Leyen vormt samen met de Bergumermeer een waterrijk gebied aan de rand van de Fryske Walden. De Fryske Walden is een uniek natuur- en agrarisch gebied dat zijn oorsprong vindt bij de landinrichtingsdrang van de hier naar toe getrokken monniken. Deze monniken waren een beter lot beschoren dan hun “maatje” Bonifatius. Grote vrienden waren de monniken orden Schieringers en Vetkopers niet. In het landschap vind je het verschil in ideeën terug. De ene orde maakte akkers die oost-west georiënteerd zijn. De andere orde heeft de akkers van het noorden naar het zuiden verkaveld.

De route

Vanuit Drachten wandel je via Opeinde naar De Tike. In De Tike maakt de 35 km-route eerst een lus in westelijke richting. De 25 en 35 km komen aan de westkant van De Leyen weer bij elkaar om vervolgens samen door het natuurgebied van De Leyen naar Oostermeer te gaan. Na Oostermeer maken we met de 35 km een lus langs het buurtschap It Heechsân. Dit buurtschap ligt in het unieke coulissenlandschap De Noardlike Fryske Walden. Na dit uitstapje gaan de we via zandpaden en een fietspad langs de noordkant van De Leyen naar Paviljoen De Leyen bij Rottevalle. Vervolgens wandelen we door het centrum van Rottevalle en dan terug naar Drachten. In dit laatste stuk is het opvallend dat de rechte sloten allemaal een naam hebben met een jaartal. De naam geeft aan in welk jaar deze wijk gegraven is om de veen/turflaag, die dit gebied bedekte, weg te kunnen graven en af te kunnen voeren.

De langste wandel- en fietsbrug van Europa bij Scheemda
De langste wandel- en fietsbrug van Europa bij Scheemda

Blauwe Stad – Oldambtmeer wandelroute (25 km), Scheemda

De wandelroute uit Scheemda gaat voor het grootste deel rond het Oldambtmeer. Dit meer is gemaakt in de zogenaamde Graanrepubliek Oldambt. Frans Westerman heeft in zijn boek “De Graanrepubliek” het vroegere leven in het Oldambt treffend beschreven. Kenmerken van de grote klassenverschillen zijn onder meer zichtbaar aan de gebouwen aan de Hoofdstraat van Midwolda. Alleen aan deze straat hebben meer dan tien gebouwen, boerderijen en rentenierswoningen de status van een rijksmonument.

Het Oldambtmeer is ontstaan door het prestigeproject De Blauwe Stad. Hier zou een riante villawijk met veel waterpartijen gemaakt worden. Door allerlei omstandigheden is dit niet helemaal van de grond gekomen.

De route

De route begint in Scheemda en passeert in oostelijke richting een paar keer de autoweg A7. Vanuit de rand van Winschoten gaan we over de 800 m lange, en daarmee de langste, wandel- en fietsbrug van Europa. De brug is in februari 2021 in gebruik genomen. Via De Blauwe Stad, de “wijken” Het Riet en De Kromme Elleboog gaan we naar de dorpen Oostwold en Midwolda. De hoofdstraat in Midwolda toont het de karakter van de dorpen in het Oldambt. Grote boerderijen aan een hoofdstraat met daarachter de uitgestrekte landerijen: de graanrepubliek. Met tussen de boerderijen de kleine arbeiderswoningen. Aan het eind van de hoofdstraat van Midwolda gaan we linksaf langs De Ennemaborgh en vervolgens over het landgoed terug naar Scheemda aan de andere kant van de A7.

Radiotelescoop bij Dwingeloo
Radiotelescoop bij Dwingeloo

Dwingelderveld wandelroute (25 en 35 km), Dwingeloo

Dwingeloo is een dorp met een brink en rondom het dorp een mooi es-landschap. Kenmerkend voor het silhouet van het dorp is de Sint-Nicolaaskerk met zijn “siepel”-vormige toren.  Nationaal Park Dwingelderveld ligt ten zuidoosten van Dwingeloo en is 3700 hectare groot. Landschappelijk wisselen laagtes (slenken) en hoge zandruggen elkaar af. Als gevolg van de hoogteverschillen en de daarbij horende “natheid” zijn er prachtige natuurlijke begroeiingsverschillen ontstaan. Uitgestrekte heidevelden, bossen met jeneverbesstruiken en mooie vennen. Aan de rand van het Dwingelderveld staat verscholen in de bosrand een radiotelescoop.

De routes

De wandelroutes starten op het parkeerterrein Bourges vlakbij de kerk.De 25 km-route gaat door hetdorp over de es naar Boermarke Lhee en de werkschuur van Staatsbosbeheer. Voor de 35 km- route gaan we vanuit het dorp eerst door het stroomgebied van de Dwingeler Stroom naar het buurtschap Westeinde, vervolgens langs de rand van het Dwingelderveld en door de bossen naar de werkschuur van Staatsbosbeheer in Lhee. Vanaf de werkschuur gaan beide wandelroutes samen verder en gaan over zand- en fietspaden door heidevelden, langs vennen naar het informatiecentrum Nationaal Park Dwingelderveld in de Boslounge in Spier. Vanaf het informatiecentrum gaan we aan de andere kant van de Spieregerweg verder door de rand van het grote open Dwingelderveld langs de schaapskooi en de Radiotelescoop Dwingeloo. Kort daarna gaan we naar rechts om dwars door het bosgebied en via de Dwingeler Es terug te keren op de Brink in Dwingeloo.

Dwarsgracht in Giethoorn
Dwarsgracht in Giethoorn

Hollands Venetië wandelroute (25 en 35 km), Giethoorn

Giethoorn is een toeristische trekpleister in het Nationaal Park Weerribben- Wieden. Het dorp bestaat uit drie kernen aan weerszijden van de Dorpsgracht. De Dorpsgracht is de “snelweg” waarover per punter nagenoeg alle transport naar de woningen en boerderijtjes aan de gracht plaatsvindt. Ten westen van Giethoorn ligt Dwarsgracht. Dwarsgracht is nog redelijk authentiek gebleven. De Grote Otterskooi bij dit buurtschap is de grootste eendenkooi van West Europa. Het gebied tussen Giethoorn en Dwarsgracht is het resultaat van een ontginning van het veengebied tussen de beide wereldoorlogen.

De routes

De wandelroutes beginnen op de parkeerplaats naast restaurant Hollands Venetië en gaan vervolgens beide in zuidelijke richting. De 25 km-route gaat vrij snel linksaf naar Giethoorn-Zuid. De 35 km gaat door naar de Blauwe Hand en Wanneperveen en dan weer richting Giethoorn. Vanaf Giethoorn-Zuid gaan beide routes samen verder in noordelijke richting. In Giethoorn-Midden passeren we onder andere Café-Restaurant Fanfare, bekent uit de film van Bert Haanstra, en het standbeeld van oud-inwoner Albert Mol. Giethoorn-Noord is minder toeristisch en geeft daarmee een beter beeld van hoe het wonen en leven in Giethoorn vroeger was. Na Giethoorn-Noord gaan we via een paar lange rechte ontginningswegen naar Dwarsgracht. Vanaf café ”De Otterskooi” in zuidelijke richting door Dwarsgracht. Na Dwarsgracht is een tegengestelde ontginning gaande. Hier wordt in het ontgonnen land het Waterresort Bodelaeke ontwikkeld.

De Pingjumer Gulden Halsband bij Witmarsum
De Pingjumer Gulden Halsband bij Witmarsum

Pim Mulier wandelroute (25 km), Witmarsum

De Pim Mulier wandelroute heeft haar naam te danken aan de in Witmarsum geboren Pim Mulier (1865-1954), de man die baanbrekend werk heeft verricht binnen de sport en de samenleving. Als sportpionier is hij een belangrijke “grondlegger” van de Elfstedentocht en de Vierdaagse Nijmegen. Een andere opvallende persoon die ook in Witmarsum geboren is, is Menno Simons (1496-1561), de grondlegger van de Doopsgezinde kerk. Doopsgezinden noemen zich ook wel Mennonieten.

De route

De wandelroute gaat voor het grootste deel over de Pingjumer Gulden Halsband. De Pingjumer Gulden Halsband is een duizend jaar oude ringdijk in het westelijk deel van de provincie Friesland,  grenzend aan de Waddenzee. Het oude dijkenstelsel heeft een aantal jaren geleden de status van monument gekregen. De route start op het plein bij de Koepelkerk in Witmarsum en gaat via het Witmarsumerbos naar de Pingjumer Gulden Halsband. Ter hoogte van Achlum verlaten we de oude dijk om de dorpskern van Achlum te bezoeken. Na Achlum gaan we terug naar de oude dijk. Rechts van de dijk ligt in de verte het dorp Kimswerd: het geboortedorp van de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier. De route slingert door een agrarisch gebied waar heel veel pootaardappels worden geteeld. Na het dorpje Zurich overheersen de weilanden. Na nog een paar stukken oude dijk gaan we vervolgens langs Pingjum terug naar Witmarsum.