Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Disclaimer

Op de pagina vind je informatie over aansprakelijkheid en copyrights.

Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) is de uitgever van deze website. Als uitgever besteedt KWBN de grootst mogelijke zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

KWbN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden daarvan. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede het gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker.

Informatie op websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. KWbN geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade die hieruit voortkomt.

Copyrights

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWbN) behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op of via Wandel.nl aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KWbN. Voor een verzoek tot gebruik van de informatie van Wandel.nl kun je contact opnemen met redactie@wandel.nl.