Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Reglement Via Vierdaagse Lite 2024

Via Vierdaagse Lite 2024 deelnemersvoorwaarden

Vierdaagse

Organisatie 

Via Vierdaagse Lite 2024 wordt georganiseerd door Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN).

Reglementen 

Bij deelname aan Via Vierdaagse Lite 2024 dienen deelnemers zich te houden aan de onderstaande voorwaarden.

Risico 

Deelname aan Via Vierdaagse 2024 Lite geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. 

Voorwaarden inschrijving 

De voorwaarden voor Via Vierdaagse Lite 2024 luiden als volgt: 

1. Aanmelding:

 

1.1 Door het Via Vierdaagse Lite Pakket aan te schaffen, stemt de gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.

 

1.2 Het Via Vierdaagse Lite Pakket kan online worden aangeschaft via de officiële website van Via Vierdaagse of van de 4Daagse.

 

2. Annulering:

 

2.1 Het Via Vierdaagse Lite Pakket kan binnen twee weken na de datum van aanmelding worden geannuleerd.

 

2.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden via e-mail naar het daarvoor bestemde adres zoals vermeld op de website van Via Vierdaagse.

 

2.3 Bij annulering binnen de genoemde periode van twee weken zal het volledige aankoopbedrag worden terugbetaald aan de gebruiker.

 

 3. Overdraagbaarheid:

 

3.1 Na de periode van twee weken na aanmelding is het Via Vierdaagse Lite Pakket niet meer te annuleren.

 

3.2 Het Via Vierdaagse Lite pakket is niet overdraagbaar en mag niet worden doorverkocht.

 

4. Wijzigingen en Aanpassingen:

 

4.1 Via Vierdaagse behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen.

 

4.2 Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden zodra ze op de website van Via Vierdaagse zijn gepubliceerd.

 

4.3 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig deze Algemene Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

Aansprakelijkheid 

KWbN is tijdens de door haarzelf georganiseerde activiteiten, behoudens haar aansprakelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder van KWbN. In geval van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing. 

Keuring 

De organisatie van Via Vierdaagse Lite 2024 adviseert iedereen die twijfels heeft over haar of zijn lichamelijke conditie voorafgaand aan de start van het voorbereidingsprogramma een sportmedische keuring te ondergaan. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een keuring vanuit het aanvullende pakket (zie hiervoor je polisvoorwaarden).