Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Reglement Via Vierdaagse 2023

Hier vind je het deelnemersreglement van Via Vierdaagse 2023.

Vierdaagse

Organisatie 

Via Vierdaagse 2023 wordt georganiseerd door Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) en Stichting DE 4DAAGSE. 

Reglementen 

Bij deelname aan Via Vierdaagse dienen deelnemers aan Via Vierdaagse 2023 zich te houden aan het onderstaande reglement.   
Gedurende deelname aan de 4Daagse Nijmegen dienen deelnemers aan Via Vierdaagse zich te houden aan de reglementen van Stichting DE 4DAAGSE. 

Risico 

Deelname aan Via Vierdaagse 2023 geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. 

Voorwaarden inschrijving 

De voorwaarden voor Via Vierdaagse 2023 luiden als volgt: 

 1. Inschrijving voor Via Vierdaagse 2023 geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door KWbN en Stichting DE 4DAAGSE zijn bepaald. Aanvullend gelden de voorwaarden voor inschrijving van de 4Daagse.
    
 2. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien er van deelname wordt afgezien, bestaat er tot 14 dagen na het moment van inschrijving recht op restitutie van het inschrijfgeld, daarna niet meer. Betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van kosten voor administratie en zonder aanspraak op vergoeding van rente geretourneerd.

 3. Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 23 januari 2023 om 10:00 uur. De inschrijving sluit zodra het maximaal aantal deelnemers is bereikt. KWbN en Stichting DE 4DAAGSE behouden zich het recht voor de inschrijvingstermijn te verlengen indien de limiet niet is bereikt.

 4. Na succesvolle inschrijving zijn alle deelnemers (die nog géén lid waren van KWbN) automatisch lid van KWbN tot eind 2023. Het KWbN-lidmaatschap wordt aan het eind van het jaar automatisch beëindigd. Deelnemers die lid willen blijven kunnen dit tegen het einde van het jaar aangeven.*
 1. Ook KWbN-leden die nog niet eerder succesvol hebben deelgenomen aan de 4Daagse kunnen deelnemen aan Via Vierdaagse 2023.
   
 2. Vanaf de start van het project genieten deelnemers aan Via Vierdaagse 2023 (die nog geen lid waren bij inschrijving) van de voordelen van het Lidmaatschap Compleet van KWbN (Wandelvoordeelpas met diverse kortingen, 4x magazine Wandel.nl en twee keer per jaar een actueel overzicht van alle wandeltochten in Nederland).*
   
 3. Het inschrijfgeld 2023 wordt direct bij aanmelding voldaan via iDEAL. De inschrijving is pas definitief als de inschrijfprocedure wordt afgerond met een betaling via iDEAL.
   
 4. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door Via Vierdaagse van zijn/haar personalia en/of van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van Via Vierdaagse, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 5. Na inschrijving van Via Vierdaagse ontvang je zowel de Via Vierdaagse als de Wandel.nl nieuwsbrief.

  * Dit geldt niet voor Via Vierdaagse Lite deelnemers

Aansprakelijkheid 

KWbN is tijdens de door haarzelf georganiseerde activiteiten, behoudens haar aansprakelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel. Voor eventuele voorbereidingstochten en De 4Daagse gelden de aansprakelijkheidsvoorwaarden zoals door de betreffende organisaties bekend zijn gemaakt. 

Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder van KWbN. In geval van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing. 

Keuring 

De organisatie van Via Vierdaagse 2023 adviseert iedereen die twijfels heeft over haar of zijn lichamelijke conditie voorafgaand aan de start van het voorbereidingsprogramma een sportmedische keuring te ondergaan. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een keuring vanuit het aanvullende pakket (zie hiervoor je polisvoorwaarden).