Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Route

Wandelen tussen de dieren in natuurgebied De Maashorst

In natuurgebied De Maashorst, in het oosten van Noord-Brabant, kun je verschillende grazers zien. Wandel.nl ging op pad om deze dieren te bekijken.

kudde wisenten

Wisenten worden ook wel Europese bizons genoemd. Vooral de mannetjes zijn indrukwekkend: groot, zwaar en met een woeste kop. Met een ranger gingen we op zoek naar de wisentenkudde van natuurgebied de Maashorst in het oosten van Brabant. Het werd een avontuurlijke wandeling. In magazine Wandel.nl lees je de uitgebreide reportage.

De kudde wisenten in de Maashorst loopt momenteel nog in een afgesloten gebied. Je ziet de kudde het beste tijdens een wisentexcursie, waarbij je het afgesloten gebied ingaat met een ranger. Kijk op www.natuurcentrumdemaashorst.nl/agenda voor de data van de excursies.

Ook zonder excursie kun je de wisenten zien. Bijvoorbeeld vanaf de uitzichtheuvel op de Udensedreef (bij een houten wisentbeeld. Volg vanaf Natuurcentrum de Maashorst (Erenakkerstraat 5, Nistelrode) de paaltjes met wisenthoofden). Ook op de plek waar de Zevenhuizerweg door het open gebied loopt, heb je vaak kans de dieren te zien achter de afrastering.

kudde wisenten

Nog meer wisentexcursies

In het Kraansvlak, een afgesloten deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, leeft ook een kudde wisenten. Je kunt ze van september tot maart (buiten het broedseizoen) bekijken vanaf het 3 kilometer lange Wisentenpad dat door het gebied loopt. Meer info: www.wisenten.nl

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland worden ook speciale wisentexcursies gehouden, waarbij je onder begeleiding van een gids op zoek gaat naar de wisenten. Zie: www.np-zuidkennemerland.nl

Sinds 2016 leven er ook wisenten in Boswachterij Kootwijk (Veluwe). Kijk voor info over excursies op www.wisentopdeveluwe.nl

Nog meer wilde grazers van natuurgebied de Maashorst

In natuurgebied de Maashorst leven sinds 2016 drie soorten wilde grazers: Exmoor pony’s, wisenten en taurossen.

Natuurgebied De Maashorst
Natuurgebied De Maashorst

Exmoor pony’s

Exmoor pony’s behoren met het koniks- en przewalskipaard tot de laatste rassen van wilde oerpony’s. Ze komen oorspronkelijk uit de Engelse streek Exmoor. Het zijn kleine bikkels, die goed in staat zijn te overleven op een schraal dieet. Exmoor pony’s leven in Nederland in de Maashorst en op Schiermonnikoog.

Wisenten

Wisenten worden ook wel Europese bizons genoemd. Ze hebben een hoge rug, korte naar boven gekromde hoorns en een kastanjebruine vacht. Meest indrukwekkend is de dominante stier: met zijn bijna 1000 kilo en hoogte van twee meter. Wisenten zijn in het wild in de twintigste eeuw uitgestorven, maar zijn dankzij een fokprogramma bezig met een comeback. In Nederland kun je wisenten zien in natuurgebied de Maashorst, natuurgebied het Kraansvlak (boven Zandvoort) en op de Veluwe.

Taurossen

Vroeger liepen er oerrunderen in Europa rond. Met kruisingsprojecten proberen deskundigen nu een rund te fokken dat genetisch zoveel mogelijk overeenkomt met het uitgestorven oerrund. Het resultaat: de tauros. Een indrukwekkend, zwart of bruin dier met stevige hoorns en een witte snuit dat volledig zelfredzaam is. De vrouwelijke dieren leven in een groep, waarbij de oudste koe de leiding heeft.