Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Route

Nationaal Park de Maasduinen: wandel door de Limburgse duinen

Struinen door de duinen van Limburg, je verwacht het misschien niet maar het is echt waar! In Nationaal Park de Maasduinen vind je de langste rivierduingordel van Nederland, ontstaan door samenspel van water, wind en mens. Een heerlijk gebied om wandelend te ontdekken.

Header | nationaal park de maasduinen

De Maasduinen ontstonden aan het eind van de laatste ijstijd, toen Rijn en Maas hier grote hoeveelheden zand en klei achterlieten. In droge periodes blies de westenwind het rivierzand tot stuifduinen op. Om de akkers en weidegronden te beschermen tegen het verstuivende zand werden de duinen bebost. Het resultaat is een glooiend lint van duinen, verwilderde bossen, stukjes heide, akkers, stuifzanden en blinkende vennen langs de oostoever van de rivier.

Bijzondere diersoorten

De diversiteit van het landschap trekt verschillende bijzondere diersoorten aan. Zoals de gladde slang, deze kleine slangensoort wordt maximaal 80 centimeter lang en jaagt vooral op hagedissen. Bijvoorbeeld op de zeldzame zandhagedis die voorkomt in de bos- en heideterreinen zoals Landgoed de Hamert. De nachtzwaluw vertoeft ook graag in het natuurgebied en is vooral, zoals de naam al zegt, in de schemer en nacht actief. Een vogel met een grotere spotkans is de Buizerd. Om goed overzicht te houden zitten ze vaak op hoge plekken. Vanuit daar turen ze de omgeving af naar een mogelijke prooi.

Vliegende kraanvogels

Misschien wel de meest bijzondere diersoort in de Maasduinen is de Kraanvogel, deze vogels trekken in het voor- en najaar over de Maasduinen en strijken dan neer op een van de vele vencomplexen. Hier rusten de vogels uit voordat ze hun reis voortzetten. Met veel geluk kan je ze luid klepperend, in v formatie zien overtrekken. Omdat het erg bijzonder is dat de vogel over ons land vliegt en ook nog eens rust in Het Nationaal Park de Maasduinen, heeft het park ervoor gekozen om het dier prominent op te nemen in hun logo.

Cultuurhistorie

Grafvelden met vondsten van klokbekers wijzen erop dat er 4.000 jaar voor Christus al mensen in de Maasduinen leefden. Het Vorstengraf op Landgoed de Hamert is een van de grootste grafheuvels van Nederland. Verschillende wandelroutes brengen je langs het Vorstengraf. De routes brengen je ook langs de resten van kilometers aan loopgraven die in de Tweede Wereldoorlog zijn gegraven. Duitsers hadden destijds het gebied ingenomen en probeerde de westkant van de Maas te bereiken. Hier vind je ook een eenvoudig houten kruis die de plaats markeert waar een aantal leiders van het Limburgs Verzet gefusilleerd zijn, het bezoek aan dit monument is voor iedereen vrij.

Wandelroutes

De Maasduinen te voet ontdekken gaat gemakkelijk, er zijn welgeteld 17 paaltjesroutes over het park uitgezet. Zowel kleine blokjes om als een stevige langere wandeling vallen onder de mogelijkheden. Ook voor rolstoelgebruikers of gezinnen met buggy zijn er vier half verharde paden aangelegd. De routes worden aangeduid met paaltjes waarop een rolstoel is afgebeeld. En ook je trouwe viervoeter is van harte welkom, in sommige gebieden mag de hond zelfs van de lijn. De wandelroutes zijn uitgezet in samenwerking met Staatsbosbeheer, Gemeente Bergen en Stichting het Limburgs Landschap.

Ontdek de wandelroute
Brug over water | nationaal park de maasduinen