Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Route

Ontdek de mooiste LAW's in Nederland: het Zuiderzeepad

Waar vind je nou de mooiste Lange-Afstands-Wandelpaden (LAW's)? Samen met Wandelnet delen we de mooiste routes en dagetappes langs onontdekte plekken van Nederland, dwars door steden en over eeuwenoude onverharde paden. Op deze pagina lees je alles over het Zuiderzeepad.

Afbeelding LAW bewegwijzering

Voor de mooiste plekken in Nederland geldt dat je er altijd wel een wit-rode markering kunt vinden. Ze staan symbool voor één van de vele schitterende LAW's in ons land. Nederland telt maar liefst 7.500 kilometer aan LAW's, verdeeld over 23 routes. De wandelroutes zijn minstens 150 km, opgedeeld in meerdere, kortere dagetappes van 10 tot 25 km. Laat je dus vooral niet afschrikken door de totale omvang! In deze serie lichten wij de mooiste paden en dagetappes uit. Je zult merken dat ze veel cultuurhistorische waarde hebben. Heb je interesse om de route te lopen? Bekijk dan ook de bijbehorende wandelgids onderaan.

Afbeelding kaart Zuiderzeepad

Zuiderzeepad

Wie het Zuiderzeepad volgt, wandelt langs de hele voormalige Zuiderzee, het huidige IJsselmeer. Ooit stond deze grote ‘plas’ in open verbinding met de Noordzee. Het Zuiderzeepad loopt kilometers over dijken en biedt prachtige uitzichten op het IJsselmeer en monumentale (Hanze)stadjes.

Over de LAW:
Etappes: 28 etappes
Lengte: 490 kilometer

Bekijk de route

Strijd tegen het water

Hoe verschillend de gebieden rond de voormalige Zuiderzee ook zijn, ze hebben de eeuwenlange strijd tegen het water met elkaar gemeen. Bewoners gingen op terpen wonen om het water te ontvluchten. Vervolgens werden er lage wallen en dijken aangelegd. Doorbraakkolken, sluizen en molens herinneren aan die strijd. Na weer een grote overstroming was het aan het begin van de twintigste eeuw genoeg: de aanleg van de Afsluitdijk en de gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee betekenden het einde van de zoute binnenzee. De waterbeheersing bracht Nederland veiligheid en internationale faam.

Afbeelding Edam, Zuiderzeepad
Afbeelding Zuiderzeepad

Internationale handelsroute

De Zuiderzeekust is bezaaid met historische havenstadjes als Kampen en Elburg. Deze herinneren aan een roemrijk scheepvaartverleden. Het is goed te zien wanneer deze steden tot bloei kwamen; de steden op de Westwal staan tjokvol koopmanshuizen uit de renaissance en barok. De Zuidervisserij speelde pas in de negentiende eeuw een rol van betekenis. Volendam, Marken, Urk, Huizen en Spakenburg hadden met ieder driehonderd botters de grootste vloten. Voor het einde van de eeuw kwamen de eerste tekenen van overbevissing. Het einde van de Zuiderzeevisserij is versneld door de aanleg van de Afsluitdijk en de  inpoldering. Toch verdween het vissersbedrijf niet: het IJsselmeer levert zoetwatervis.

Aanrader voor vogelliefhebbers

Het IJsselmeer heeft grote waarde als vogelgebied: honderdduizenden vogels verblijven er jaarlijks voor kortere of langere tijd. Het gebied is het belangrijkste zoetwater-‘wetland’ van Noordwest-Europa. Grote kans dat je onderweg watervogels als de lepelaar, visdief, aalscholver, nonnetje en zwarte stern kunt spotten.

Tip: Etappe 2: Wijdenes – Scharwoude (15,2 km)

‘Die korte dikke is de pastoor en die dunne is de dominee’, zo worden de kerktorens in Hoorn genoemd. Maar vóór Hoorn wandel je eerst langs kleiput de Nek en de Grote Molen uit 1603; samen met de molen bij Katwoude de enig overgebleven molen van de 200 molens die langs de Zuiderzee hebben gestaan.

Bekijk de etappe
Afbeelding Zuiderzeepad, Hoorn
Afbeelding Vrouwtje van Stavoren

Tip: Etappe 12: Stavoren-Ferwoude (19,1 km)

Je startpunt van deze etappe is Stavoren, Frieslands oudste stad en een van de Friese elf steden. Bij het beeldje van het vrouwtje van Stavoren kun je bij helder weer Enkhuizen zien liggen. De route gaat naar Workum, waar het Jopie Huisman Museum is gevestigd.

Bekijk de etappe

Help je mee?

Wandelnet werkt samen met zo’n duizend vrijwilligers door heel Nederland die de LAW’s markeren, onderhouden, beheren of zich inzetten voor belangenbehartiging. Mocht je het leuk vinden om extra stappen te zetten voor het behoud van dit soort routes, meld je dan aan als vrijwilliger bij Wandelnet!

Nu verkrijgbaar: Wandelgids Zuiderzeepad