Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Route

Hier maak jij de mooiste vogelwandelingen

Neem jij tijdens een wandeling de tijd om goed om je heen te kijken? Vogelaar Arjan Dwarshuis doet niet anders en ziet het hele jaar door de meest bijzondere vogels. In zijn boek ‘Zomergasten, doortrekkers en overwinteraars’ vertelt hij over de wandellocaties waar hij zijn gevleugelde vrienden tegenkomt. Hieronder tippen we je de vier mooiste vogelwandelingen per seizoen.

Afbeelding van vogelaar in de schemering

Maar eerst: Wat neem je mee?

Onmisbaar voor de vogelaar is een goede verrekijker of telescoop. Voor de fotografen onder ons: vergeet je camera en statief niet! Wie zich blootstelt aan de elementen van de natuur doet er ook goed aan om voor beschermende kleding te zorgen. Water- en windafstotende kleding en laarzen zijn bij guur en nat weer aan te raden, terwijl een zonneklep, pet, zonnebrand en anti-insectenspray tijdens de warme dagen zorgen voor meer comfort tijdens het vogelspotten. Vergeet ook de inwendige mens niet. De tijd vliegt voorbij als je aan het vogelen bent, dus kom niet voor verrassingen te staan, zoals een knorrende maag. Neem wat te eten, te drinken en geld mee.

Afbeelding Veluwe

In de lente ga je naar Hoog Buurlo

Het eeuwenoude beukenbos van Hoog Buurlo, midden op de Veluwe, biedt een thuis aan een grote variëteit van vogels. Toch is de toekomst van veel gevleugelde bewoners van dit gebied in het geding en dat heeft alles te maken met de ammoniakuitstoot van de veehouderijen in de Gelderse Vallei. Deze slaat op de Veluwe neer in de vorm van stikstof en een teveel verstoord de balans van de kalkrijke zandgronden van de Veluwe. Chemische processen in de bodem leiden tot verzuring en uitspoeling van mineralen, met een verwoestend effect op de flora en dus ook op de fauna tot gevolg. Inmiddels staat veertig procent van de inheemse planten en dieren op de Veluwe op de Rode Lijst.

Vogels die je hier kunt spotten: specht, appelvink, boomklever, diverse mezen, fluiter, buizerd, raaf, grauwe klauwier.

Wandelroute Hoog Buurlo – 4,5 kilometer.

Bekijk de route

In de zomer ga je naar de Biesbosch

En ineens stroomde de zee het land in. Het gebeurde in de nacht van 18 op 19 november 1421. De Sint-Elisabethsvloed verzwolg tientallen dorpen toen het een gat sloeg in de dijk bij Strijen. In de loop der eeuwen ontstond er, mede door invloed van het meegevoerde rivierslib van de grote rivieren, een uniek getijdengebied, dat we nu kennen als de Biesbosch. De Biesbosch kent een rijke variëteit aan flora en fauna en biedt een thuis aan vele moerasvogels en ook de zee- en visarend hebben hun weg gevonden naar dit gebied.

Vogels die je hier kunt spotten: reiger, oeverloper, visarend, zeearend, waterral, rietzanger, blauwborst, grutto, veldleeuwerik, kievit, kokmeeuw, krakeend.

Door de Biesbosch lopen verschillende wandelroutes variërend van 1,5 tot 20 kilometer.

Bekijk de routes
Afbeelding Biesbosch
Foto’s: © Shutterstock
Afbeelding Meijendel

In de herfst ga je naar de Meijendelse duinen

Terwijl de dagen korter worden en het weer onstuimiger, is duingebied Meijendel een perfecte plek om een unieke natuurlijke gebeurtenis te aanschouwen. Tijdens de najaarstrek vliegen miljoenen vogels richting het zuiden. Dit knooppunt van vogelsnelwegen brengt niet alleen trekvogels uit de Noord-Hollandse duinstreek en het IJsselmeergebied samen, maar ook uit Scandinavië, IJsland, Groenland en West-Siberië. Deze Oost-Atlantische trekroute voert de vogels naar hun overwinteringsplaats in het Middellands Zeegebied en West-Afrika.

Vogels die je hier kunt spotten: koperwiek, vink, lijster, pieper, spreeuw, sperwer, kiekendief, aalscholver, waterral, boomleeuwerik, roerdomp, krooneend, meeuw.

Dwalen door de Meijndelse duinen kan met deze wandelroutes van 6 en 15,5 kilometer.

Bekijk de routes

In de winter ga je naar de Kwade Hoek

Op het Zeeuwse Goeree-Overflakkee vind je de Kwade Hoek. Een plek waar de zee nog vrij spel heeft op het duingebied en de slufter achter de duinenrij zorgt voor een unieke vegetatie door de invloed van zout water. In de winter is dit gebied een toevluchtsoord voor vogels die het arctische klimaat achter zich laten en ’s zomers weer terug gaan om daar te broeden. Door de klimaatsverandering worden veel overwinteraars steeds minder gezien. Simpelweg omdat de winters hier te warm zijn. Daarentegen zijn er weer andere vogels die daar juist gebruik van maken.

Vogels die je hier kunt spotten: smelleken, Cetti’s zanger, putter, brandgans, meeuw, slechtvalk, graspieper, frater, strandleeuwerik.

Wandelroute door de Kwade Hoek - 4,3 kilometer.

Bekijk de route
Afbeelding Kwade Hoek
Afbeelding cover boek Arjan Dwarshuis

Boekentip!

Ben jij een vogelaar in de dop of in hart en nieren en wil je je graag verliezen in de inspirerende verhalen vol kennis van Arjan Dwarshuis? In ‘Zomergasten, doortrekkers en overwinteraars’ lees je op welke locaties Arjan zelf graag komt. Hij vertelt tot in de kleinste details over zijn favoriete vogels en je krijgt een beeld van hoe hij te werk gaat.