Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Route

De mooiste plekken van Nationaal Park De Alde Feanen

Nationaal Park De Alde Feanen is één van de grootste moerasgebieden in West-Europa. De rietlanden, moerasbossen en meren trekken heel veel soorten dieren en planten aan. Een perfect gebied om in te wandelen dus.

Nationaal Park De Alde Feanen
Nationaal Park De Alde Feanen

Nationaal Park De Alde Feanen is het jongste nationale natuurpark van Nederland en ligt in het hart van Friesland. Het is één van de grootste moerasgebieden in West-Europa. Rietlanden, moerasbos, veengronden en heel veel water bestaande uit petgaten, vaarten, meren en sloten wisselen elkaar af. De grote diversiteit aan landschappen, dieren en planten maakt dit gebied een oase van rust en ontdekkingen.

NP De Alde Feanen is een waterrijk gebied, ontstaan door veenafgravingen, waarna het gebied aan de natuur is teruggegeven. Het park is toegankelijk via het dorpje Earnewald, dat midden in het moerasgebied ligt. Hier is ook het bezoekerscentrum gevestigd, waar je terecht kunt voor excursies, activiteiten, fiets-, vaar- en wandelroutes.

In De Alde Feanen leven ongeveer 200 reeën
In De Alde Feanen leven ongeveer 200 reeën

Flora en fauna

De enorme variatie in landschappen biedt zo’n 450 (water)plantensoorten een thuis in dit park. Zo vind je in de veenmosrietlanden van Fjirtich Mêd zeldzame en beschermde vegetatie. Door het verlanden van petgaten met riet ontstond een ondergrond van voedselarme rietvelden waar vegetatie als veenmossen, zonnedauw, varens en rietorchis prima gedijen. Ook waterplanten zoals gele plomp en de witte waterlelie laten zich veelvuldig in de petgaten zien.

Ieder jaar broeden ook ruim honderd vogelsoorten in het gebied. Samen met de twintig  soorten vissen, otters en reeën kent De Alde Feanen een rijke flora en fauna. Niet voor niets heeft De Alde Feanen in 2016 de status van Natura 2000-gebied gekregen en is het daarmee een beschermd natuurgebied.

Wie zich de tijd en rust gunt, kan tijdens een wandeling zeldzame vogelsoorten zien die elders verdwenen zijn. De roerdomp, baardmannetje, blauwborst, waterral, kiekendief en zelfs de zeearend zijn een paar van de bewoners van het park die hier een thuis hebben gevonden.

In het voorjaar is het moerasgebied bij uitstek een ideaal gebied voor onder andere de grutto, krakeend, snor, waterral, rietzanger, baardmannetje, porseleinhoen en de roerdomp om te broeden. Langs de wandelroutes in het oosten van De Alde Feanen zijn een vijftal vogelkijkhutten en twee uitkijktorens te vinden van waaruit je de vogels die broeden, rusten of foerageren kunt aanschouwen.

Grutto
Grutto
Nationaal Park De Alde Feanen
Nationaal Park De Alde Feanen

Wandelroutes in De Alde Feanen

Het waterrijke gebied laat zich bij uitstek via het water goed verkennen, maar ook wandelend kom je aan je trekken. In het oostelijk deel van het natuurpark zijn wandelroutes uitgezet van verschillende afstanden, die je kunt verkorten of aan elkaar kunt knopen. Op verschillende routes is het nodig met het pontje het water over te steken. De vaartijden van de pontjes in De Alde Feanen kun je hier vinden.

Wandelroutes ‘Wikelslân I en II’, 3 of 5 kilometer

Route: zie het informatiebord op de parkeerplaats, de route is ook verkrijgbaar bij het Toeristenbureau in Earnewald (Piet Miedemaweg 9, gesloten tot 1 april 2021) en via de app kun je de routes op je telefoon volgen.
Start: parkeerplaats Kuierpaad Earnewald, Dominee Bolleman van der Veenweg, Earnewald of de parkeerplaats aan de Feantersdijk, net buiten Earnewald.

Wandelroutes ‘It Fryske Gea’, 5, 11 en 20 kilometer

Route: de routes zijn te volgen aan de hand van paaltjes of via de kaart.
Start: vanaf het Bezoekerscentrum NP De Alde Feanen, Koaidyk 8a, Earnewald.