Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Route

Ontdek de 10 mooiste moerasgebieden in eigen land

Veel van ons land is door de eeuwen heen gecultiveerd en geschikt gemaakt als landbouwgrond of land om op te wonen. Maar er zijn gebieden in Nederland waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan. Waag eens een wandeling door een moeras en stap terug in tijd!

vlonderpad in het moeras in de Onlanden met een gekleurde lucht.
Onlanden. (Foto: © Shutterstock)

Moeras kenmerkt zich door de drassige en natte terreinen, vaak bestaande uit open water, verlandingsvegetatie, rietvelden en moerasbossen. Doordat Nederland veel rivieren heeft, waren er ook veel natuurlijke moerassen in de delta’s van deze rivieren. Ook zijn moerassen ontstaan door de turfwinning. Een moeras ontstaat als een open water dichtgroeit door vegetatie, waardoor verlanding op gang komt.

Veel moerassen in Nederland zijn drooggelegd en ontgonnen tot landbouwgrond, terwijl andere moerassen zijn veranderd in open plassen door de turfwinning. Lange tijd zijn moerassen ook gebruikt voor riet, biezen en griendhout. Toch kent Nederland nog veel moeras en wordt de waarde van het moeras voor flora en fauna onderkend. Dit heeft geleid tot herstelprojecten in diverse natuurgebieden. Wij hebben 10 mooie moerasgebieden voor je geselecteerd waar jij wandelend kunt genieten van wat de natuur je te bieden heeft.

Kempen-Broek

Op de grens van Brabant, Limburg en België ligt het natuurgebied Kempen-Broek. Deze geheimzinnige grensstreek was het domein van vroegere smokkelaars, die door het ontoegankelijke moeras hun waar smokkelden. Nu is het een heerlijk gebied om doorheen te struinen. Natuurmonumenten heeft Kempen-Broek weer in de staat van vroeger teruggebracht. Het is een zogenaamd doorstroommoeras, waar de bomen natte voeten hebben en het water zich in snelstromende beekjes een weg zoekt.

Onze wandeltip: Wandelroute De Krang, 11,6 kilometer.

waterrijk moerasgebied van bovenaf in de Moerputten.
Moerputten. (Foto: © Shutterstock)

De Moerputten

Vlakbij ’s-Hertogenbosch ligt het natuurgebied De Moerputten, vooral bekend van de Langstraat spoorbruggen. Het spoor loopt dwars door het laagveengebied van de Moerputten en daarom werden twee bruggen aangelegd. Vanaf de bruggen heb je een prachtig uitzicht over het moerasgebied.

Onze wandeltip: Wandelroute Bruggenroute Moerputten, 5 kilometer.

De Weerribben

Nationaal Park De Weerribben is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. De turfwinning heeft voor een wirwar aan sloten en zompige rietvelden en moerasnatuur gezorgd. Wandel langs het kanaaltje, waar vroeger de turfschepen af- en aanvoeren, en over het golvende pak aan nieuw land.

Onze wandeltip: Wandelroute De Weerribben, 12,9 kilometer.

Wandelen door het graslandschap in de Weerribben.
Weerribben. (Foto: © Shutterstock)
vrouw wandelt over een vlonderpad in de Oostvaardersplassen.
Oostvaardersplassen. (Foto: © Shutterstock)

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een uitgestrekt gebied aan het IJsselmeer van moeras, grasland en bos. De grote grazers houden het gebied open en voor vogels is dit natte gebied een ideale omgeving om te broeden en foerageren.

Onze wandeltip: Wandelroute Moeraspad, 3,5 kilometer.

De Alde Feanen

Nationaal Park de Alde Feanen is een waterrijk gebied, ontstaan door veenafgravingen, waarna het gebied aan de natuur is teruggegeven. Het is één van de grootste moerasgebieden in West-Europa. Rietlanden, moerasbos, veengronden en heel veel water bestaande uit petgaten, vaarten, meren en sloten wisselen elkaar af. De grote diversiteit aan landschappen, dieren en planten maakt dit gebied een oase van rust en ontdekkingen.

Onze wandeltip: Wandelroute Jan Durkspolder, 8 kilometer.

De Groote Peel

Klein, maar fijn. Nationaal Park De Groote Peel is het kleinste nationaal park in Nederland, maar niet minder indrukwekkend. Het gebied wordt gekenmerkt door de sporen van de turfwinning van weleer, toen het nog een ondoordringbaar moeras en hoogveengebied was. Nu biedt het landschap een verscheidenheid aan water, heidevelden, zandruggen, bossen en open vlaktes. Hiermee is het gebied aantrekkelijk voor tientallen soorten broedvogels, maar ook trekvogels weten De Groote Peel te vinden.

Onze wandeltip: Boswachterspad Mussenbaan, 5,6 kilometer.

een houten vlonderpad door het moeras van De Groote Peel.
De Groote Peel. (Foto: © Shutterstock)

Nieuwkoopse Plassen

Eigenlijk zijn oude veenwinningsgebieden perfect te verkennen vanaf het water, dus waarom wandelen en varen niet combineren? Met een kano of fluisterbootje leg je het eerste deel van de route af via kleine slootjes en leg je aan op het eilandje de Geitenkamp voor een korte wandeling. Een kort wandelpad brengt je door een afwisselend landschap van wuivend riet en bulten veenmos tot een ouderwetse legakker en vochtig bos.

Onze wandeltip: Gezinsroute varen en wandelen op de Geitenkamp, 4 kilometer.

De Biesbosch

Eén van de bekendste moerasgebieden in Nederland is wel de Biesbosch. Dit zoetwatergetijdengebied ligt in een rivierendelta en kent wetlands, wilgenbossen, kreken en eilandjes. Door de afwisselingen in landschap kent de Biesbosch ook en verscheidenheid aan flora en fauna. Met een beetje mazzel kom je hier bevers tegen.

Onze wandeltip: Biesboschwandeling, 10-14 kilometer.

moerasgebied met veel vogels, in de Onlanden.
Watervogels in de Onlanden. (Foto: © Trenke Riksten)

De Onlanden

In het noordelijk deel van Drenthe ligt natuurgebied De Onlanden. Ondanks dat de eerste plannen pas in 2004 werden gesmeed is het gebied veranderd in een natte wereld met graslanden, moerassen, moerasbosjes en kreken dat zich uitstrekt van het Eelderdiep tot het Leekstermeer. Het gebied heeft een belangrijke functie als het gaat om de waterhuishouding. Bij extreme regenval kan het gebied zo’n tien miljoen kubieke meter water tijdelijk bergen.

Onze wandeltip: Natuurommetje Onlanden, 6,7 kilometer

Dwingelderveld

Het Dwingelderveld is het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa en uniek in zijn soort. Natte slenken en droge zandruggen wisselen elkaar af waardoor er een grote variatie in plantengroei en dierenleven is ontstaan.

Onze wandeltip: Boswandeling Spier, 5,5 kilometer.

plankenpad loopt door het moerasachtige gebied van het Dwingelderveld.
Plankenpad Dwingelderveld. (Foto: © Pete Martin, Flickr)