Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Nieuws

Verkiezingen 2023: sport en bewegen in de verkiezingsprogramma’s

Op 22 november staan de Tweede Kamer-verkiezingen gepland. Sport en recreatie zijn belangrijk, voor zowel mentale en fysieke gezondheid. Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s van de 26 politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamer-verkiezingen van 2023? Wandel.nl zocht het uit.

Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S
Stemmen is belangrijk, voor nu en de toekomst. (Foto: © Pixelshot)

Wandel.nl vindt het belangrijk dat sport en recreatie voor iedereen toegankelijk blijft. Helaas staat de toegang tot sport steeds vaker onder druk. Om die reden heeft de sportsector een campagne rondom de verkiezingen gelanceerd: ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’

Onder andere de KNVB, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties in de Sport, Sportkracht12, Sportbedrijven Nederland en NOC*NSF hebben zich hierbij aangesloten. Door deze campagne hopen we met de hele sportsector dat sporten en recreatie een groter aandeel krijgt in de politiek. 

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s?

Wandel.nl dook in de verkiezingsprogramma’s om uit te zoeken welke partijen sport en bewegen in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan. We delen niet de volledige plannen en hoofdstukken, daarvoor zijn ze vaak te lang en te uitgebreid. Hieronder lees je een aantal belangrijke delen uit de verkiezingsprogramma’s wat betreft sport en recreatie van de deelnemende politieke partijen voor de verkiezingen van 2023. Niet alle deelnemende partijen aan de Tweede Kamer-verkiezingen hebben sport en recreatie benoemd, deze partijen staan niet in het onderstaande rijtje. 

Wat valt op?

Wat opvalt is dat wandelen als sportieve buitenactiviteit niet terugkomt in de diverse verkiezingsprogramma's. Ook visies op beweegvriendelijke buitenruimtes komen niet tot nauwelijks terug in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die we hebben geanalyseerd. Sporten en bewegen komt terug in de verkiezingsprogramma's, maar dan binnen de context van schoolzwemmen, betaalbaar sporten en verenigingsporten. 

VVD

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Mensen met een beperking moeten makkelijk toegang hebben tot sporthulpmiddelen en de kwaliteit van zwemdiploma’s verbeteren we. We willen meer topsportevenementen naar Nederland halen en goed opgeleide trainers en coaches leveren de beste topsporters af. Matchfixing, doping en misbruik pakken we aan.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S
Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (2)

D66

Democraten 66

We willen dat zoveel mogelijk kinderen voldoen aan de beweegnorm van vijf uur bewegen per week. Hiervoor krijgen kinderen op school minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs door een vakdocent. Daarnaast krijgen alle kinderen voldoende mogelijkheden om tijdens en bij hun school drie uur per week buiten te spelen en te bewegen.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

GroenLinks / PvdA

GroenLinks / De Partij van de Arbeid

In een nieuwe Sportwet leggen we wettelijk vast dat iedere gemeente voldoende sportverenigingen en faciliteiten moet hebben. Gemeenten vergoeden lidmaatschapskosten voor mensen met een laag inkomen.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (3)
Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (4)

CDA

Christen-Democratisch Appèl

Iedereen moet de gelegenheid hebben om voldoende te sporten en bewegen. Onze investeringen dragen bij aan vitale verenigingen en toegankelijke sport voor iedereen.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

SP

Socialistische Partij

De sociaaleconomische gezondheidsverschillen gaan we verkleinen met meer preventie en meer investering in sport. We steunen sportverenigingen, waardoor sport bereikbaar en betaalbaar wordt voor iedereen.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (5)

Partij voor de Dieren

Sporten in verenigingsverband moet voor iedereen mogelijk zijn. In elke wijk wordt ruimte gemaakt voor sportvoorzieningen voor jongeren, zoals openbare voetbal- en basketbalveldjes en skateparken.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (7)
Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (8)

ChristenUnie

Zwemles voor ieder kind. Schoolzwemmen wordt een basisvoorziening voor ieder kind. Zwemmen is een basisvaardigheid, en net als gym, een mogelijkheid voor extra beweging.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

VOLT

Volt pleit voor een gelijkwaardige behandeling van vrouwensport (ten opzichte van mannensport) en parasport, onder andere door middel van meer zendtijd en verslaggeving op de publieke omroep.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (9)
Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (10)

JA21

JA21 wil sport en sportief bewegen op alle niveaus stimuleren en laagdrempelig maken door de betaalbaarheid van sport te ondersteunen door verlaging van de btw-tarieven van sportbeoefening.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij

Lichaamsbeweging is goed voor iedereen. Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan daarom beter worden geïnvesteerd in het stimuleren van bewegen en breedtesport.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (11)

Nieuw Sociaal Contract

Er komt een nationaal programma om sport en bewegen te stimuleren. Onze doelstelling is dat elke jongere en volwassene deelneemt aan sport en in beweging komt, of dat nu door voetbal, hardlopen of judo is.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (17)
Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (18)

Splinter

Splinter wil dat bij de financiële positie van topsporters geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen- en vrouwensport. Op de publieke omroep wordt aandacht voor mannen- en vrouwensport gelijkwaardig verdeeld.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

Samen voor Nederland

Het Nederlandse onderwijs, waar de gemiddelde leerling zo’n 6 uur per dag is, moet helpen bij het zorgdragen voor een gezonde levensstijl. In de klas wordt het voorbeeld gegeven dat kinderen en jongeren levenslang met zich meedragen.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (19)
Verkiezingen 2023 Sport En Bewegen In De Verkiezingsprogramma’S (20)

Nederland met een PLAN

Door praktijklessen, zoals vitaliteits- en weerbaarheid programma’s, gericht op overtuigen van fysieke en mentale kracht kan theorie, praktijk, sport en ontspanning geïntegreerd worden voor een gezondere leefstijl.

> Bekijk het volledige verkiezingsprogramma