Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Route

De mooiste wandelroutes langs vennen

Natuurgebieden met vennen zijn, vooral in de zomer, prachtig om in te wandelen. Wandel.nl ging langs zes provincies en bracht hier mooie wandelroutes door gebieden met vennen in kaart.

Leersumse Veld
Vennen in het Leersumse Veld

Prachtige uitzichten, bijzondere flora en fauna en de afwisseling in landschap maken wandelen langs vennen tot een bijzondere ervaring. Nederland kent prachtige gebieden waar je volop kunt genieten van deze overblijfselen uit de ijstijd en oude veenwinningen. Op deze pagina vind je zes mooie gebieden met vennen.

Oisterwijkse Bossen en Vennen (Noord-Brabant)

Het ene moment loop je in het bos, vervolgens steek je een verborgen heideveldje over en dan weer sta je oog in oog met één van de vele vennen die het gebied rijk is. De Oisterwijkse Bossen en Vennen bieden veel afwisseling en zijn een genot voor de natuurliefhebber. De vennen in dit gebied zijn na de laatste ijstijd ontstaan toen ijzige poolwinden zand tot heuveltjes opbliezen en de achterliggende kommen zich vulden met regenwater. Door de leemlaag kon dat water niet wegzakken, waardoor vennen ontstonden. De vennen zijn het leefgebied van bijzondere planten en dieren. Het is bijna niet voor te stellen dat hier mogelijk een villapark ontwikkeld zou worden! Natuurmonumenten stak hier gelukkig een stokje voor.

Vanuit het Bezoekerscentrum Oisterwijk start een vijftal wandelingen.

De Oisterwijkse Bossen en Vennen
De Oisterwijkse Bossen en Vennen
De Overasseltse en Hatertse Vennen
De Overasseltse en Hatertse Vennen

Overasseltse en Hatertse Vennen (Gelderland)

Een samenspel van kleiafzetting uit de Waal, stuivend rivierzand uit de Maas en een ijzige poolwind na de laatste ijstijd vormden de vennen in het Rijk van Nijmegen. Vanaf de 19e eeuw werden hier grove dennen aangeplant voor de Limburgse mijnbouw. Omdat de vennen dreigden te verdrogen is een deel bos in 2013 omgevormd naar heide. Hierdoor blijft unieke flora en fauna behouden. Hierbij zijn restanten van menselijke bewoning uit de Steentijd tot IJzertijd ontdekt.

Er zijn twee uitgezette wandelroutes. De rode route is 3,5 kilometer en de gele route is 5,5 kilometer. 

Meinvennenroute (Limburg)

Op de grens van Limburg en Duitsland ligt Nationaal Park de Meinweg. Een bijzonder gebied met haar terrassen en hoogteverschillen tot 50 meter, die in duizenden jaren zijn ontstaan door erosie van het oerstroomdal van de Maas. Dwars op deze terrassen zijn twee beekdalen ontstaan, waar stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden een thuis zijn voor bijvoorbeeld de adder en een uitdagend wandelgebied vormen. De 17 kilometerlange Meinvennen wandelroute voert je langs al deze mooie plekjes langs de Nederlands-Duitse grens.

Wandelroute heide en vennen Hondsrug (Drenthe)

Van Groningen naar Emmen loopt de Hondsrug, een 70 kilometerlange zandrug met een gemiddelde hoogte van 20 meter, die deel uitmaakt van meerdere ruggen en stroomdalen in Groningen en Drenthe. Samen met het omringende gebied vormt de Hondsrug het UNESCO global Geopark. Het is de ideale voedingsbodem voor uitgestrekte heidevelden en mysterieuze vennen.

Staatsbosbeheer heeft diverse wandelroutes bewegwijzerd in dit gebied. Kies jij voor de kortere 4-kilometer-route of ga je voor de lange route van 17 kilometer?

De Hondsrug
De Hondsrug in Drenthe

Tussen Freulevijver en Waskemeer (Friesland)

Het Waskemeer in Friesland ontstond door veenontginning tot halverwege de 18e eeuw. Het ven dat daardoor ontstond werd later gebruikt voor het wassen van de schapen, die op de uitgestrekte Duurswouderheide graasden. Wandelend langs de vele vennen kom je in ’t Oude Bosch, waar de Freulevijver een ven is met een andere oorsprong. Deze ontstond na een dijkdoorbraak van het riviertje het Koningdiep. Hierna heeft jonkvrouw Eritia Lycklama à Nijeholt de waterpartij op haar landgoed laten vergroten en ontstond de freulevijver.

Vanuit Wijnjewoude kun je een route van 14 of 17 kilometer wandelen.

Leersumse Veld
Vennen in het Leersumse Veld

Leersumse Veld (Utrecht)

Het Leersumse Veld ligt aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, waar door smeltwater in de ijstijd een laagte ontstond. Dit was het begin van de ontwikkeling van het huidige Leersumse Veld. In de loop der eeuwen putten ontbossing en overbeweiding de grond uit. Stuifzand en heide kregen vrij spel en de natte plaatsen gingen vervenen. Dat veen werd rond de 18e eeuw afgegraven, waardoor de Leersumse Plassen ontstonden. Door natuurbeheer is het nu een belangrijk gebied voor biodiversiteit, waar zeldzame flora en fauna een kans krijgen zich te ontwikkelen. Staatsbosbeheer heeft een wandeling uitgezet. Let op, in het broedseizoen tussen 1 maart en 1 augustus is een deel van het Leersumse Veld niet toegankelijk.

Ken jij nog andere mooie gebieden met vennen?

Stuur jouw tip dan naar redactie@wandel.nl, zodat we dit gebied kunnen toevoegen aan deze pagina.