Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Voorwaarden deelname Wandel.nl Adventskalender

Op deze pagina lees je de voorwaarden die van toepassing zijn op de Wandel.nl Adventskalender.

A. De actie

 1. Deze actie wordt georganiseerd door Wandel.nl, initiatief van Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).
 2. De actie begint op woensdag 1 december 2021 en eindigt op zaterdag 25 december 2021.
 3. Deelnemen gebeurt door op een digitale Adventskalender gedurende deze 25 dagen per dag steeds één wandelvakje te openen. Achter ieder wandelvakje schuilt of een leuk spel of een winactie door middel van een spel.
 4. Actie is geldig in Nederland.

B. De prijzen

 1. De actie bestaat uit spellen en kansspelen. De kansspelen bestaan uit spellen waarmee men door middel van loting kans maakt op verschillende prijzen gedurende de 25 dagen, inclusief een hoofdprijs.
 2. Voor de spellen geldt dat met deelname één (1) lot gewonnen kan worden, waarmee meegedaan kan worden aan de dagtrekking.
 3. De hoofdprijs is één weekend of midweek op een RCN Vakantiepark in Nederland naar keuze. Voor maximaal 6 personen, inclusief toeristenbelasting en inclusief lakens en eindschoonmaak. De accommodatie is te boeken o.b.v. beschikbaarheid in overleg met RCN. Geldig tot een jaar na uitreiking m.u.v. schoolvakanties, feestdagen en special evenementen op het park. 
 4. Iedere dag dat deelgenomen wordt verkrijgt deelnemer een letter om aan het einde van de kalender mee te dingen naar de hoofdprijs. Zodoende maak je meer kans naarmate je vaker meespeelt. De trekking van de hoofdprijs is op 28 december 2021.
 5. De accommodatie van de hoofdprijs is o.b.v. beschikbaarheid, dus in overleg met RCN. 
 6. Wandel.nl heeft altijd het recht om prijzen tussentijds te wijzigen.
 7. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

C.  Uitkering van de prijzen

 1. Alleen deelnemers die in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan deze actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is toegekend, hebben recht op desbetreffende prijs.
 2. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Wandel.nl of de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Bij weigering of het niet aanvaarden van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 3. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, door deelnemer onvoldoende gegevens voor uitvoering van deze actie worden gedeeld en deze binnen 2 weken na verzoek daartoe vanuit Wandel.nl door deelnemer niet aangevuld worden, heeft Wandel.nl het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen en deze aan een andere deelnemer toe te kennen.
 4. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt Wandel.nl zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

D. Algemeen

 1. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 2. Deelname is per deelnemer gemaximeerd op maximaal één deelname per persoon per dag.
 3. Deelname aan deze actie is toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.
 4. Door deel te nemen aan deze actie geef je aan akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 5. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Wandel.nl.
 6. Wandel.nl behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 7. Door deel te nemen aan deze actie verklaar je kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden alsmede het op deze actie van toepassing zijnde privacybeleid van Wandel.nl.
 8. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden ingevoerd zullen uitsluitend door Wandel.nl ten behoeve van deze actie en de uitvoering daarvan worden verwerkt.
 9. Door deel te nemen aan de actie geef je toestemming aan Wandel.nl om je te mogen benaderen met informatie rondom deze actie.
 10. Indien en voor zover enige bepaling  van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Klik hier om terug te gaan