Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Zorg van de Zaak Netwerk

Zorg van de zaak is een netwerkorganisatie van arbobedrijven, expertisebedrijven en zorgbedrijven met ruim 5.300 medewerkers. Vanuit het netwerk wordt integrale ondersteuning rond impactvolle momenten geboden op het werk, thuis en in de (poli)kliniek. Hierdoor kunnen mensen blijven werken en meedoen in de samenleving. Daarmee vormt Zorg van de Zaak een uniek platform voor participatie.

CR Header | /zorgvandezaak

Missie Zorg van de Zaak Netwerk

Onze visie is dat mensen gelukkiger zijn als ze participeren in werk en maatschappij. Daarom streven we ernaar mensen te laten deelnemen en helpen we op alle momenten dat dit niet zo is. Hiermee willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.

Partnership

Een gezonder, fitter en vitaler Nederland. Dat is de ambitie die Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Zorg van de Zaak Netwerk delen én bekrachtigen met een unieke meerjarige samenwerking. Een gezonde leefstijl is in deze tijd belangrijker dan ooit!

Afbeelding 1 | Zorg Van De Zaak Netwerk En KWBN Pleiten Voor Verplichte Wandeling Tijdens Werktijd

Bewegen is hoofdzaak

Sport en bewegen – en wandelen in het bijzonder – zijn cruciaal bij het creëren van een gezonde toekomst voor ons land. Bewegen is een belangrijke vitamine voor het voorkomen van (werk)stress, diabetes, overgewicht, kanker, hart- en vaatziekten, gewrichtsaandoeningen en alzheimer. Zéker in tijden van het coronavirus. Corona leert ons dat we gezond, fit en weerbaar moeten zijn.

Sport en bewegen is belangrijk voor ons immuunsysteem. Maar zijn ook als cement in de samenleving. Sport als basis voor een gezond leven, als uitlaatklep en om ergens bij te horen. Sport als sociaal cement in de samenleving. De wetenschap deelt deze analyse en wijst daarbij specifiek op het belang van wandelen.

Samen de kracht van wandelen benutten

Wandelen zal de komende jaren integraal onderdeel worden van de dienstverlening van het Zorg van de Zaak Netwerk. Bas Tomassen, directievoorzitter Zorg van de Zaak Netwerk: “Dat doen we enerzijds door wandelen nadrukkelijk te positioneren als onderdeel van een gezonde leefstijl en structurele wandelactiviteiten aan te bieden aan cliënten, klanten en medewerkers van Zorg van de Zaak Netwerk. En anderzijds door de erkende wandelprogramma’s van KWBN (FitStap) samen door te ontwikkelen en te integreren in re-integratie programma’s. Zo gaan we samen de kracht van wandelen benutten om mensen gezond en inzetbaar te houden. Met deze samenwerking bundelen we onze krachten.”

Zorg Van De Zaak
Paarse hei

Zorg van de Zaak Netwerk | Partner van wandelend Nederland

Meer informatie over Zorg van de Zaak